Jacek Kondracki
Plenerowy EMPIK

Sobota [8 Sierpnia 2009]:

13:00
Podczas spotkania autor słuchowisk radiowych, scenariuszy filmowych, telewizyjnych i teatralnych opowie o powstaniu książki „Operacja Dunaj”, której jest współautorem.


 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.