Kanał Sztuki
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Kamienica Celejowska,
ul. Senatorska 11/13


Kazimierska Konfraternia Sztuki zaprasza:


Wystawa „Kanał sztuki” to pierwszy jak dotąd przypadek wykorzystania cembrowiny kanału rzeczki Grodarz do celów ekspozycyjnych. Takiej wystawy w Kazimierzu (czy gdzie indziej byłoby to możliwe?) jeszcze nie było. Weźmie w niej udział kilkudziesięciu członków Konfraternii – wystawa raz jeszcze pokaże, że w Kazimierzu sztuka wciąż płynie…, nawet w suchym kanale.

Prezes Kazimierskiej Konfraternii Sztuki
Dr Waldemar Odorowski


 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.