TWO RIVERSIDES Film and Art Festival - Posters
College of Fine Arts
9, Nadwiślańska Str.
24-120 Kazimierz Dolny
August 2 (Sunday); 1:00 p.m.

The exhibition of works of the students from the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw led by prof. Marian Nowiński and adi. dr Artur Krajewski.

The authors of the exhibition:

Natalia Andrzejewska, Monika Koc, Brygida Duda, Tomasz Bijata, Karolina Kuśmirek, Agata Lewandowska, Joanna Szczęsna, Marta Strojecka, Urszula Krawczyk, Bartosz Rabiej
 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.