Co w bagażu?
Małe kino * sobota (1 sierpnia 2009) * godz. 16:00

What’s Your Baggage?, Polska (PL) 2008, colour|kolor, 40 min

reż|dir Kazimierz Karabasz pro|pro TVP, Studio Filmowe Kronika sce|sc Kazimierz Karabasz zdj|ph Kazimierz Karabasz dźw|sound Lidia Zonn, Iwo Klimek mon|ed Lidia Zonn dys|dis TVP S.A.

Kamera towarzyszy uczniom maturalnej klasy ze szkoły w Żyrardowie. Rejestruje normalne zajęcia lekcyjne, a także prowadzoną przez uczniów działalność pozaszkolną, a przede wszystkim emocje, jakie im towarzyszą przed tym bodaj najważniejszym etapem w ich życiu. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości to nie tylko krok do dorosłości, ale przede wszystkim możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach, wyboru właściwego zawodu. Młodzi ludzi snują plany na przyszłość, rozmawiają o pracy, karierze i możliwościach lepszego startu we współczesnej Polsce. Mówią też o poszukiwaniu swojej drogi w życiu i największych wartościach.

Kazimierz Karabasz (1930)

Reżyser filmów dokumentalnych i teoretyk tej dziedziny sztuki, współtwórca tzw. polskiej szkoły dokumentu, wykładowca łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera.
 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.