Weddings, Music and Videotapes
The Small Cinema * Saturday (August 1, 2009) * 10:00 p.m.

Nunti, muzici si casete video / Weddings, Music and Videotapes, Romania (RO) 2008, colour, 52 min.

PREMIERE


dir Tudor Giurgiu

Glimpse into Romanian wedding business, into the lives of cameramen, photographers and musicians. Their life stories, their work style and ideas for films about weddings, their know-how and secrets of their job.

Tudor Giurgiu (1972)

Director, producer, scriptwriter. In Poland we could see his 'Love Sick. Dangerous Liaisons”.

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.