Stanisław Ożog's Erotics
Kazimierz Dolny BARN
52a, Lubelska Str.
Kazimierz Dolny
opening: 3 August (Monday), 4:00 p.m.; the exhibition will remain until the end of August.

The exhibition of Stanisław Ożóg's erotics and Zbigniew Ballner's photographs.

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.