Kazimierz Dolny BARN

Exhibitions

  • Warsaw, Not Warsaw - opening: 3 August (Monday), 4:00 p.m.; the exhibition will remain until the end of August.

  • Stanisław Ożog's Erotics - opening: 3 August (Monday), 4:00 p.m.; the exhibition will remain until the end of August.

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.