I Am My Own Guest
The Small Cinema * Saturday (August 8, 2009) * 6:00 p.m.

I Am My Own Guest, Poland (PL) 2009, colour, 20 min.

PREMIERE


dir Arkadiusz Biedrzycki

An attempt to portray a charismatic artist Stasys Eidrigevicius, eminent figure of Polish and Lithuanian culture, poster artist, exlibris designer, painter, sculptor, recognized theatrical director and performer. Ambition of film authors was to capture in his creation traumatic experience of leaving Lithuania in 1980. Film records emotional journey of artist to his homeland.

Arkadiusz Biedrzycki

Born in Szczytno. Graduated from Polish studies, journalism, philosophy and Film studies. Author of documentaries: “Winterhaus”, „Teatrzyk podwórkowy” (Little Backyard Theatre), „Kolejny dzień” (Another Day).
 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.