Twinkle Twinkle
Twinkle Twinkle, Poland (PL) 2008, colour, 6 min. 17 sec

dir Mateusz Heldwein

The greatest passion of the greedy Pirate is filling a large chest with golden, shiny stars. Nothing gives him such pleasure as his precious treasure. Until the very one star appears on the horizon.

Mateusz Heldwein

Born in 1985. Student of Polish National Film School on animation department since 2005. Author of short animation for TVP Culture, “Nighthawks”. His first movie was awarded on XIII. OFAFA festival in Krakow, and on festival in Koszalin.

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.