Epidemic of Love. Summer of 44
The Small Cinema * Saturday (August 1, 2009) * 10:00 a.m.

Epidemic of Love. Summer of 44, Poland (PL) 2009, colour, 49 min.

dir Maciej Piwowarczuk

Browsing through statistics from time of the Warsaw Uprising one can find information, that during that time there were 256 celebrated marriages. Film tries to find an answer what motivations where driving people’ s feelings during that time.

Maciej Piwowarczuk

Film director, scriptwriter, producer. Author of documentaries „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” (We forgive and ask for for- giveness), „Pamięć i tożsamość” (Memory and Identity).
 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.