Władysław Ślewiński. Z Pont Aven do Kazimierza
W stulecie pierwszego pleneru malarskiego w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Kamienica Celejowska,
ul. Senatorska 11/13


Władysław Ślewiński (1852-1918) to jedna z ważniejszych postaci polskiego Panteonu sztuki. W Kazimierzu to pierwsza wystawa jego dzieł. Ale równie ważne jak jego malarstwo jest udział Ślewińskiego w kształtowaniu się kazimierskiej kolonii artystycznej. A udział był niemały; choć w Kazimierzu bywał już od 1907 roku sporo tu malując, to na rok 1909 – a więc równo sto lat temu – przypadało wydarzenie dla Kazimierza przełomowe – pierwszy plener malarski. Zorganizował go tu właśnie Ślewiński dla uczniów swojego prywatnej szkoły malarstwa w Warszawie. Plener miał być rodzajem rekompensaty za niepowodzenia i rozczarowania jakich Ślewiński doznał w Polsce po powrocie tu z Francji w roku 1905.

Ślewiński wychowany i ukształtowany i jako malarz i jako człowiek w kręgu Paula Gauguina – swojego mistrza i przyjaciela, który stworzył kolonię artystyczną w Pont Aven i La Pouldu, chciał przenieść to doświadczenie na grunt polski. Wybrał Kazimierz zapewne z racji na jego walory krajobrazowo-architektoniczne, swoistą egzotykę, jak też na dość długą już i żywą tradycję artystyczną tego miejsca. Plener trwał od czerwca do końca września i stał się rodzajem aktu założycielskiego kolonii artystycznej w Kazimierzu.

Wystawa jest tego wydarzenia przypomnieniem – z jednej strony malarza poprzez 35 obrazów (w tym kilka z motywem kazimierskim) obejmujących wszystkie rodzaje malarstwa uprawiane przez Ślewińskiego na przestrzeni całej swojej twórczości, z drugiej jako człowieka, o czym wiele mówią teksty w katalogu wystawy.

Waldemar Odorowski

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.