Noam
At the Hairdresser's * Sunday (August 2, 2009) *10:00 p.m.

At the Hairdresser's
2, Witkiewicza Str.
24-120 Kazimierz Dolny

NOAM was established three years ago. In its repertoire the group has original arrangements of the most popular Jewish songs, e.g. Grajmy Panu, Wszyscy braćmi być powinni, Herszełe Ostopoler, Ruda, Bulbes, Miasteczko Bełz, Austeria, Bubliczki, Świt, Rebeka, Pieniądze, Kwiaty więdnące, Wędrowni Sztukmistrzowie.

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.