Vabank
PGE Cinema * Fridaz (August 7, 2009) *9:45 p.m.

Hit The Bank, Poland (PL) 1981, colour, 104 min.

dir Juliusz Machulski pro Studio Filmowe Kadr sc Juliusz Machulski ph Jerzy Łukaszewicz mus Henryk Kuźniak ed Mirosława Garlicka cast Jan Machulski, Leonard Pietraszak, Witold Pyrkosz, Jacek Chmielnik, Krzysztof Kiersznowski dis Studio Filmowe Kadr

Warsaw, the thirties. Henryk Kwinto, experienced safebreaker, takes revenge on Kramer, bank owner, who led him on bank robbery years ago and reported it to the police afterwards. He removed his traces and the police, for the first time, gained evidences against Kwinto. Kramer is also responsible for Kwinto’s friends’ death. Kwinto organizes robbery of Kramer’s bank and he leaves part of the money obtained from the bank in Kramer’s villa. Also beautiful girl, who could grant alibi for Kramer, disappears...

 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.