Dariusz Hankiewicz. Fotografie: „Christos, Jezus, Jahwe"
Kościół Św. Anny
ul. Lubelska
24-120 Kazimierz Dolny

Nowa Plebania
ul. Zamkowa
24-120 Kazimierz Dolny

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza jest polskim współorganizatorem odbywającego się od 2004 roku co dwa lata Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie, w rodzinnym mieście autora „Sklepów cynamonowych”, gdzie jednak wciąż pozostaje on zapomniany albo niedoceniany i gdzie jego książek nie znajdzie się w księgarniach. Zrzeszając pasjonatów twórczości Wielkiego Brunona, Stowarzyszenie wspomaga ukraińskie środowisko skupione wokół Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego tamtejszego uniwersytetu, które chce pisarzowi i artyście przywrócić jego „wybraną krainę, tę prowincję osobliwą, to miasto jedyne na świecie”. Twórczość, życie i losy recepcji dzieła Brunona Schulza stanowią metaforę i symbol tego wielokulturowego tygla, jakim były nie tak dawno te ziemie, wielkości i dramatów XX wieku.

Na festiwale do Drohobycza przyjeżdżają nie tylko profesorowie poloniści i tłumacze z wielu krajów Europy i świata; o Schulzu i z Schulzem rozmawia się tam przez sztukę – poprzez wernisaże, spektakle, koncerty, filmy. Zaprezentowano rzecz jasna „Sanatorium pod klepsydrą” Wojciecha Hassa i filmy Braci Quay, którzy zresztą byli obecni w Drohobyczu na pokazie swojej „Street Of Crocodiles”, jak też m.in. krótkometrażówki Wojtka Grabowskiego. Koncertował Alfred Schreyer, ostatni drohobycki uczeń Brunona Schulza, oraz kompozytor i pianista Daniel Galay z Izraela, spektakle przedstawiła Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, Lubelski Teatr Tańca, Białostocki Teatr Lalek, Studio Teatr Test, Teatr Kurbasa ze Lwowa, spotykali się poeci i pisarze - jak Bohdan Zadura i Jurij Andruchowycz (także z wrocławską grupą Karbido).

Podczas festiwalu „Dwa brzegi” Stowarzyszenie zaprezentuje dokumentację tych wydarzeń, a przede wszystkim projekty artystyczne poświęcone promocji dzieła Schulza, odkrywaniu magii Drohobycza i specyfiki Kultury Pogranicza, które wciąż trwają, chociaż już w innej postaci i często w innym wymiarze, który trzeba umieć odczytać.

Organizatorzy

Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza
 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.