Trzy Siostry

Trzy siostry

Three Sisters Polska (PL) 1974, kolor, 127 min.
reż Aleksander Bardini pro TVP S.A. sce Antoni Czechow w przekładzie Bronisława Dąbrowskiego obs Ewa Ziętek, Krystyna Janda, Joanna Szczepkowska, Anna Szczepaniak, Władysław Kowalski, Zbigniew Zapasiewicz, Bronisław Pawlik, Piotr Fronczewski, Marek Walczewski, Jerzy Kamas dys TVP S.A.

Czechow w swoich sztukach nie rozwija akcji dramatycznej, nie buduje tradycyjnie pojętej intrygi. Mimo to z niepozornego losu swoich bohaterów potrafi wydobyć prawdziwą tragedię ludzkiego istnienia. „Trzy siostry” w reżyserii Aleksandra Bardiniego spełniają wszystkie postulaty teatralne autora. Są opowieścią o życiu, które przecieka ludziom przez palce, o nie spełnionych nadziejach i kalekich charakterach, o świecie, gdzie królestwem płaci się nie za konia, lecz za szklankę herbaty. Reżyser w swojej inscenizacji pozostał wierny Czechowowi. Nie udziwniał, nie skracał zbytnio tekstu. Postawił na prawdę psychologiczną, ukazał ludzkie dramaty bez nadmiernej teatralizacji i pustych gestów.