Aktorka

The Actress, Polska (PL) 2005, kolor, 20 min.
reż Grzegorz Skurski, pro Grzegorz Skurski, Agencja Producentów Filmowych zdj Grzegorz Skurski, mon Marek A. Heltz, dys Grzegorz Skurski, Agencja Producentów Filmowych

Po 27 latach Skurski zdecydował się jeszcze raz skierować kamerę na Jandę, dziś uznawaną za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Autor filmu pokazuje artystkę nadzorującą budowę jej prywatnego teatru Polonia w centrum Warszawy. Widzimy ją, gdy kupuje materiały budowlane, ustala kolor wykładzin i kafelków czy ustawia światło wraz z mężem, operatorem Edwardem Kłosińskim. W ostatniej scenie powraca sceniczna Krystyna Janda - film kończy fragment jej monodramu wg tekstu Vedrany Rudan „Ucho, gardło, nóż”.