Szkic do sześciu części

Draught To Six Parts, Polska (PL) 1973, cz-b, 14 min.
reż Piotr Szulkin pro PWSFTViT sce Piotr Szulkin zdj Tadeusz Kośmider mon Nelli Binkiewicz obs Marek Frąckowiak, Henryk Kluba, Krystyn Niedzielski, Krystyna Janda dys PWSFTViT

Próbka humoru Piotra Szulkina w jego studenckiej etiudzie fabularnej. Sześć absurdalnych sytuacji, które łączy postać jednego bohatera.