Kolegium Sztuk Pieknych
Lokalizacja:
i.Kolegium Sztuk Pięknych - lokalizacja na terenie zespołu szkół przy ul. Nadwiślańskiej 9.


Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym otwiera dla widzów Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” kompleks wystaw w swoich salach. Zaprezentowane będą przede wszystkim prace dyplomowe:
  • Paulina Sadowska - dyplom magisterski na Wydziale Artystycznym UMCS - nagroda rektora;
  • Ewelina Pudelska - dyplom licencjacki w Kolegium Sztuk Pięknych - nagroda dziekana;
  • Ewa Dybek - dyplom licencjacki w Kolegium Sztuk Pięknych - wyróżnienie dziekana;
  • Krzysztof Rubach - dyplom licencjacki w Kolegium Sztuk Pięknych - wyróżnienie dziekana.

Drugą ekspozycją jest wystawa malarstwa Mariusza Drzewińskiego – prodziekana Wydziału Artystycznego – zatytułowana „Mozaiki z Drohobycza”.

Swoje rysunki zaprezentuje dr Michał Borys z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Międzynarodowa grupa twórcza „ela, ελα” przedstawi malarstwo pięciu osób (Derek Henry z UK, Eve Kemp z Kanady, Kate Theodore z UK, Stephen Westbury z UK oraz Paulina Hortyńska z Lublina – absolwentka Wydziału Artystycznego sprzed kilku lat).

Magdalena Matuszczak przedstawi projekt zagospodarowania terenu podnóża kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Jest to jej praca dyplomowa na architekturze krajobrazu SGGW, nagrodzona w 2005 roku I nagrodą w ogólnopolskim konkursie Związku Miast Nadwiślańskich.

Studenci IV roku architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej przedstawią ekspozycję projektów rewitalizacji doliny Wisły pomiędzy Kazimierzem Dolnym a Janowcem, realizowanych na zajęciach pod kierunkiem prof. Wojciecha Kosińskiego.

Studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP przedstawią efekty realizacji tematu: ćwiczenia z plakatu artystycznego pt. Festiwal Dwa Brzegi.

Wszystkie wystawy będą eksponowane w salach Kolegium Sztuk Pięknych przy ul. Nadwiślańskiej 9 w Kazimierzu Dolnym od 1 do 9 sierpnia w godzinach 10-18. Wstęp wolny.
 
© Copyright 2009 Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI Kazimierz Dolny-Janowiec n/Wisłą 2008 - Dyrektor artystyczny Grażyna Torbicka. All rights reserved.
Foto - Agencja TRIADA Katarzyna Rainka oraz Tomasz Stokowski. Projekt - Bartosz Rabiej. Nazwa Festiwalu - Miroslaw Olszówka. Strona by Sara Kozińska.